e-mail: sekretariat@sp1zolynia.plORGANY STATUTOWE
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

NASZA SZKOŁA
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Absolwenci
Świetlica
Biblioteka
Galeria zdjęć
Uroczystość 200-lecia szkoły
Projekt UE

INFORMACJE
Aktualności
Plan lekcji
Koła zainteresowań
Zajęcia dodatkowe - projekt unijny
Kryteria oceniania
Dokumentacja szkoły
Podręczniki
Rekrutacja
Ogólne warunki ubezp.
Szczegółowe warunki ubezp.
Materiały dydaktyczne
Informacje dla uczniów
Informacje dla nauczycieli
Konkursy

NASI UCZNIOWIE
Klasa I A
Klasa I B
Klasa II A
Klasa II B
Klasa III
Klasa IV A
Klasa IV B
Klasa IV C
Klasa V A
Klasa V B
Klasa V C
Klasa VI A
Klasa VI B
Klasa VII A
Klasa VII B
Klasa VIII A
Klasa VIII B


Strona główna

Samorząd Uczniowski

14 czerwca w naszej szkole odbyły się wybory opiekunów Samorządu Szkolnego. Decyzją uczniów opiekunkami SU zostali pani Beata Walawender, pani Marta Stopyra oraz pan Marek Miller.

Gratulujemy!!!       

Rada Samorządu Szkolnego

Przewodniczący: Filip Węgrzyn, kl. VIII a

Zastępca: Magdalena Nicpoń, kl. VI b

Sekretarz: Magdalena Fus, kl. VI a

Skarbnik: Patryk Cyburt, kl. VII b, Szymon Szpila, kl. VII b


Samorząd jest prawdziwą szkołą wychowania w duchu samodzielności i odpowiedzialności oraz rzetelnej pracy dla dobra ogółu. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się na przełomie września i października. Każda klasa może przedstawić dwie kandydatury. Wybory mają charakter jawny, każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. Kandydat, który otrzyma największą ilość głosów zostaje przewodniczącym. Kadencja członków Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.


    Działania Samorządu Uczniowskiego mają na celu:
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.
CZAS LEKCYJNY
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25
14:35 - 15:20

DNI WOLNE
Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2018 - 01.01.2019
Ferie zimowe
11 - 24.02.2019
Wiosenna przerwa świąteczna
18 - 23.04.2019
Egzamin ósmoklasisty
15.04.2019 - J. polski
16.04.2019 - Matematyka
17.04.2019 - J. angielski
Zakończenie roku szkolnego
21.06.2019
Dni wolne od zajęć dydakty.
15.10.2018
02.11.2018
29.04.2019
30.04.2019
02.05.2019

PRZYWOZY SZKOLNE
Brzóza Stadnicka - 705
Zmysłówka SP - 713
Kopanie - 715
Smolarzyny - 715
Zakącie - 725, 735
Żołynia Dolna - 725

ODWOZY SZKOLNE
PN, ŚR, PT
Brzóza Stadnicka - 1450
(W PT zmiana na 1340)
Kopanie - 1340, 1435
Smolarzyny - 1340, 1435
Zakącie - 1340, 1435
Zmysłówka SP - 1340, 1435
Żołynia Dolna - 1340, 1435
WT, CZW
Brzóza Stadnicka - 1450
Kopanie - 1340, 1435, 1530
Smolarzyny - 1340, 1435, 1530
Zakącie - 1340, 1435, 1530
Zmysłówka SP - 1340, 1435
Żołynia Dolna - 1340, 1435, 1530

ARCHIWUM
Podsumowanie sportowe
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016
Rok 2016/2017
Rok 2017/2018

KONTAKT
Adres: 37 - 110 Żołynia
ul. Mickiewicza 59
Tel.: 017 22 43 012
e-mail: sekretariat@sp1zolynia.pl

Copyright: J. Sobuś