Szkoła podstawowa nr 1

e-mail: sekretariat@sp1zolynia.pltel. (17)2243012

Organy statusowe

Nasza szkoła

Informacje

Nasi uczniowie

Archiwum

Strona główna

Samorząd Uczniowski

19 czerwca w naszej szkole odbyły się wybory opiekuna Samorządu Szkolnego. Decyzją uczniów opiekunkami SU zostały pani Aneta Makiel-Dudek, pani Joanna Sobuś oraz pani Natalia Fleszar.

Gratulujemy!!!

Rada Samorządu Szkolnego

Przewodnicząca: Patryk Cyburt kl. VI b

Zastępca: Magdalena Nicpoń kl. V b

Sekretarz: Gabriela Bechta kl. VII b

Skarbnik: Weronika Urban kl. VI a


Samorząd jest prawdziwą szkołą wychowania w duchu samodzielności i odpowiedzialności oraz rzetelnej pracy dla dobra ogółu. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się na przełomie września i października. Każda klasa może przedstawić dwie kandydatury. Wybory mają charakter jawny, każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. Kandydat, który otrzyma największą ilość głosów zostaje przewodniczącym. Kadencja członków Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.


Działania Samorządu Uczniowskiego mają na celu:

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

  Przywozy: Pn-Pt
 • Brzóza Stadnicka 710
 • Opaleniska 710
 • Zmysłówka SP 713
 • Kopanie 715
 • Smolarzyny 715
 • Zakącie 725
 • Zakącie 735
 • Żołynia Dolna 735
  Odwozy: Pn-PT
 • Brzóza Stadnicka 1340
 • Brzóza Stadnicka 1450
 • Opaleniska,
  Kopanie 1435
 • Zmysłówka SP 1350
 • Smolarzyny 1340
 • Smolarzyny 1435
 • Zakącie SP 1340
 • Zakącie 1435
 • Żołynia Dolna 1340
 • Żołynia Dolna 1435

Czas lekcyjny

8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25

Przerwy w roku szkolnym

 • Zimowa przerwa świąteczna
  23.12.2017 - 01.01.2018
 • Ferie zimowe
  29.01 - 11.02.2018
 • Wiosenna przerwa świąteczna
  29.03 - 03.04.2018
 • Zakończenie roku szkolnego
  22.06.2018
 • Dni wolne od zajęć dydakty.
  20.10.2017
  31.04.2018
  02.05.2018
  04.05.2018
  01.06.2018

Nasza Żołynia

Żołynia

Copyright: J. Sobuś