ROK SZKOLNY 1985/1986

rocznik: 1971 oraz 1972 i 1970

szkoła ośmioletnia

KLASA 8A KLASA 8B KLASA 8C

wychowawcy: Stefania Mirowicz, Barbara Miller, Tadeusz Dec, Teresa Grędysa

wychowawcy: Krystyna Krzyżak, Maria Pikuła

wychowawcy: Krystyna Krzyżak, Maria Pikuła, Stanisława Giża

NR NAZWISKO I IMIĘ UWAGI* NR NAZWISKO I IMIĘ UWAGI* NR NAZWISKO I IMIĘ UWAGI*
1. Bejster Jerzy A 1. Dyrda Krzysztof A 1. Antosz Henryk A
2. Domagała Dorota A 2. Guzy Andrzej A 2. Babiarz Mariusz A
3. Filip Halina A 3. Kanak Tomasz A 3. Bosak Andrzej A
4. Gołąb Antoni A 4. Młynek Renata A 4. Brzezicki Piotr A
5. Hozer Ewa A 5. Nowak Wojciech A 5. Czech Zbigniew A
6. Kilian Wacław A 6. Ożóg Andrzej A 6. Danielewicz Beata A
7. Konarska Urszula A 7. Prus Iwona A 7. Dąbek Lucyna A
8. Kuras Marek A 8. Rogowska Halina A 8. Hanejko Marek A
9. Kuras Sławomir A 9. Rogowski Stanisław A 9. Jagusztyn Krzysztof A
10. Kwiatek Wojciech A 10. Stopyra Danuta A 10. Janusz Mariusz A
11. Leja Danuta A 11. Stopyra Wiesława A 11. Jucha Wojciech A
12. Leja Paweł A 12. Sierżęga Joanna A 12. Kozdroń Krzysztof A
13. Mach Elżbieta A 13. Sierżęga Krystyna A 13. Lorenc Tomasz A
14. Marcinek Katarzyna A 14. Szczyrba Marek A 14. Łania Alicja A
15. Markowicz Jolanta A 15. Rokosz Zbigniew A 15. Maczuga Lucyna A
16. Opałka Dorota A 16. Szpila Marek A 16. Muzio Barbara A
17. Pasierb Agnieszka A 17. Szpilka Lucyna A 17. Nicpoń Krzysztof A
18. Pikuła Agata A 18. Walawender Waldemar A 18. Rupar Anna A
19. Pliś Anna A 19. Wawrzaszek Anna A 19. Urban Zbigniew A
20. Suszek Bożena A 20. Witek Beata A 20. Wałczyk Mariusz A
21. Tokarz Kazimierz A 21. Żaba Lilianna A 21. Witek Władysław A
22. Urban Mariusz A 22.     22. Lorenc Bożena A
23. Wróbel Ewa A 23.     23.    
24. Burda Krzysztof 1984            
                 
* A - absolwent, lub rok opuszczenia szkoły.