ROK SZKOLNY 1945/1946

absolwenci z roczników: 1932 oraz 1931, 1933, 1930, 1929

 

szkoła męska szkoła żeńska

 

szkoła siedmioletnia męska

 

KLASA 6 KLASA 7

wychowawca: Helena Wróblewska

wychowawca: Jan Wróblewski

NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ. NR NAZWISKO I IMIĘ uwagi*
1. Cisek Stanisław 1833 1. Burda Stanisław (1932)

 A

2. Cisek Marian w. na Ziemie Odzyskane 1932 2. Brudniak Michał (1931)

 A

3. Filip Józef 1933 3. Demusz Władysław (1932)

 1946

4. Fus Władysław 1930 4. Drzewicki Zbigniew (1931)

 A

5. Giża Jan 1933 5. Urban Mieczysław (1929)

 A

6. Janusz Tadeusz 1932 6. Filip Edward (1931)

 A

7. Kruszelnicki Zbigniew 1931 7. Fus Tadeusz (1932)

 A

8. Kiełbasa Zdzisław 1933 8. Janusz Roman (1930)

 A

9. Krzanik Jan 1933 9. Kochman Roman (1932)

 A

10. Leja Stanisław 1932 10. Krauz Józef (1933)

A

11. Leja Kazimierz 1932 11. Klimek Stanisław (1931) A
12. Mach Władysław 1933 12. Leja Tadeusz (1931) A
13. Młynek Jan 1933 13. Lizak Stanisław (1930) 1946
14. Niemiec Franciszek 1933 14. Marcinek Józef (1932) A
15. Panek Feliks 1932 15. Marcinek Edmund (1932) A
16. Rusinek Kazimierz 1932 16. Mach Antoni (1931) 1946
17. Rogowski Antoni 1933 17. Młynek Roman (1930) A
18. Stopyra Antoni 1933 18. Miś Stanisław (1931) A
19. Słupek Kazimierz 1933 19. Nicpoń Julian (1932)

A

20. Szpila Józef 1934 20. Pawlik Jan (1930) A
21. Tokarz Stanisław 1933 21. Rogowski Marian (1932) A
22. Wawrzaszek Franciszek 1932 22. Sierzęga Stanisław (1932) A
23. Wawrzaszek Józef 1933 23. Słomiany Czesław (1931) A
24. Wawrzaszek Stanisław 1934 24. Szeliga Tadeusz (1931) 1945
25. Walawender Franciszek 1933 25. Witek Jan (1932) A
26. Walawender Bronisław 1933 26. Witek Józef (1933) A
27. Wojnar Jan 1929 27. Fleszar Józef (1931) 1945
28. Żaba Jan 1932 28. Fleszar Jan (1933) A
29. Żaba Kazimierz 1933 29. Młynek Franciszek (1931) A
30. Źrałka Stanisław 1932 30. Mach Tadeusz (1930) A

klasa 6b, wychowawca: Aleksandra Frączek

31. Wróbel Stanisław (1930) A
1. Baran Józef 1934      
2. Decowski Stanisław 1933      
3. Burda Jan 1932      
4. Kątnik Tadeusz 1932      
5. Kuras Stanisław 1933      
6. Łania Stanisław 1932      
7. Makówka Kazimierz 1931      
8. Sierzęga Jan 1933      
9. Mielnik Tadeusz 1931      
10. Młynek Jan 19..      
11. Mach Kazimierz 1932      
12. Cisek Henryk 1930      
13. Janusz Władysław 1932      
14. Lizak Jan 1932      
15. Kolisz Kazimierz 1931      
16. Turosz Tadeusz 1933      
17. Usowski Stanisław 1934      
18. Urban Leon 1933      
19. Tokarz Edward 1933      
20. Wróbel Edward 1932      
21. Wojnar Józef 1932      
22. Walawender Stanisław 1933      
23. Świąder Kazimierz 1932      
24. Szpetnar Jan 1932      
25. Mach Stanisław 1932      
26. Krzanik Stanisław 1929      
           
* A- absolwent, N - nieklasyfikowany, lub rok opuszczenia szkoły

 

KLASA 4 KLASA 5

wychowawca: Romana Dziadecka

wychowawca: Jan Nykiel

NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ. NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ.
1. Augustyn Tadeusz 1935 1. Baran Stanisław 1935
2. Bednarz Franciszek 1934 2. Bernacki Bogdan 1935
3. Bednarz Antoni 1934 3. Buszta Władysław 1935
4. Bejster Tadeusz 1935 4. Bzdek Aleksander 1935
5. Bejster Józef 1933 5. Bartnik Julian 1931
6. Bobcia Tadeusz 1933 6. Cisek Leon 1935
7. Burda Antoni 1935 7. Cisek Kazimierz 1933
8. Buszta Jan 1936 8. Cieśla Kazimierz 1934
9. Bzdek Franciszek 1933 9. Dec Roman 1935
10. Bzdek Jan 1931 10. Drążek Henryk 1935
11. Bzdek Stanisław 1931 11. Decowski Marian 1932
12. Cebula Jan 1934 12. Dziurzyński Jan 1932
13. Cisek Henryk 1935 13. Fus Mieczysław 1932
14. Cisek Kazimierz 1935 14. Chlastawa Roman 1933
15. Frączek Antoni 1934 15. Jękot Władysław 1934
16. Fleszar Tomasz 1931 16. Kochman Józef 1935
17. Fus Jan 1935 17. Kochman Tadeusz 1932
18. Fus Kazimierz 1933 18. Kochmański Czesław 1931
19. Fus Tadeusz 1935 19. Krzanik Kazimierz 1932
20. Fus Zdzisław 1934 20. Leja Edward 1934
21. Guzy Władysław 1935 21. Leja Ignacy 1935
22. Janusz Władysław 1935 22. Leja Franciszek 1932
23. Janusz Ryszard 1933 23. Lic Jerzy 1934
24. Kochmański Eugeniusz 1933 24. Mach Józef 1934
25. Leja Roman 1935 25. Mączka Józef 1934
26. Lorenc Jan 1935 26. Mączka Władysław 1932
27. Lachowicz Kazimierz 1931 27. Nicpoń Teodor 1934
28. Łania Józef 1934 28. Nowak Franciszek 1934
29. Mach Tadeusz 1935 29. Pawlik Leon 1934
30. Mach Stefan 1935 30. Pawlik Tadeusz 1934
31. Mach Kazimierz 1933 31. Rogowski Emil 1934
32. Mielnik Bolesław 1936 32. Rogowski Stanisław 1933
33. Młynek Józef 1935 33. Skiba Jan 1934
34. Marcinek Edward 1932 34. Słupek Józef 1934
35. Muzyczak Jerzy 1933 35. Stocki Zbigniew 1934
36. Niemiec Jan 1935 36. Stopyra Józef s. Franciszka 1934
37. Niemiec Franciszek 1934 37. Stopyra Józef s. Marcina 1934
38. Rejman Franciszek 1935 38.

Ślimak Stefan

1933
39. Piechuta Jan 1935 39. Urban Antoni 1934
40. Sierzęga Stanisław 1935 40. Urban Adam 1932
41. Sierzęga Szczepan 1934 41. Wojnar Stanisław 1932
42. Siemaszko Franciszek 1935 42. Zdęba Roman 1931
43. Szpila Stanisław 1935 43. Żaczek Jan 1935
44. Stempień Franciszek 1936 44. Bubela Adolf 1931
45. Stafa Jan 1934      
46. Stopyra Jan 1932      
47. Tokarz Kazimierz 1935      
48. Urban Józef 1935      
49. Urban Stanisław 1935      
50. Urban Piotr 1933      
51. Walawender Kazimierz 1936      
52. Wawrzaszek Stanisław 1935      
53. Wawrzaszek Jan 1934      
54. Szczerba Stanisław 1933      
55. Michalewicz Władysław 1935      
56. Nikodem Jan w. na Ziemie Odzyskane 1935      
           

 

KLASA 1 KLASA 2a i 2b KLASA 3

 wychowawca: Jadwiga Cisek

 kl.2a,   wychowawca: Kazimiera Opałka

wychowawca: Zofia Janusz

NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ. NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ. NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ.
1. Bałuch Tadeusz 1937 1. Bzdek Tadeusz 1936 1. Antosz Józef 1937
2. Bajowski Michał 1938 2. Bejster Jan 1936 2. Baran Tadeusz 1936
3. Bejster Andrzej 1938 3. Burda Adam 1937 3. Bednarz Edward 1936
4. Bojda Józef 1937 4. Burda Mieczysław 1938 4. Bzdek Leon 1934
5. Buszta Józef 1939 5. Burda Edward 1938 5. Cisek Szczepan 1934
6. Dołęga Stanisław 1938 6. Bojda Adam 1934 6. Cisek Zdzisław 1931
7. Dąbrowski Kazimierz 1938 7. Bajowski Marian 1936 7. Cieśla Adam 1936
8. Fleszar Eligiusz Romuald 1938 8. Cisek Krzysztof 1939 8. Duda Jerzy 1936
9. Fus Władysław 1938 9. Fleszar Tadeusz 1938 9. Dziurzyński Zdzisław 1936
10. Fus Ryszard 1939 10. Fus Jan 1938 10. Fus Leon 1935
11. Giża Bronisław 1937 11. Gołąb Jan 1937 11. Fus Stanisław 1935
12. Jucha Michał 1936 12. Kubiński Ryszard 1937 12. Janusz Jan 1935
13. Kiełbasa Józef 1939 13. Kruszelnicki Bronisław 1933 13. Klimek Józef 1936
14. Kuszaj Adam 1938 14. Lorenc Stanisław 1937 14. Kątnik Roman 1936
15. Kuras Leon 1938 15. Mazurek Andrzej 1938 15. Kołodziej Józef 1934
16. Kmita Józef 1938 16. Marcinek Stanisław 1937 16. Kochman Stanisław 1936
17. Lic Piotr 1939 17. Marcinek Władysław 1937 17. Kochmański Henryk 1936
18. Lic Roman 1939 18. Moskal Franciszek 1937 18. Kruszelnicki Kazimierz 1933
19. Marcinek Mieczysław 1938 19. Rakoczy Kazimierz 1937 19. Lachowicz Eugeniusz wyjechał 1933
20. Mączka Jan 1938 20. Sierzęga Stanisław 1936 20. Leja Kazimierz 1935
21. Leja Kazimierz 1937 21. Stach  Henryk 1935 21. Makówka Tadeusz 1934
22. Natoński Aleksander 1938 22. Szpila Eugeniusz 1937 22. Malisz Emil 1936
23. Natoński Roman 1937 23. Szpilka Stanisław 1937 23. Malisz jerzy 1937
24. Natoński Edward 1938 24. Turosz Adam 1937 24. Marcinek Kazimierz 1936
25. Nowak Stanisław 1938 25. Wawrzaszek Tadeusz 1938 25. Młynek Leon 1936
26. Płoszaj Józef 1939 26. Berezowski Wacław 1937 26. Młynek Władysław 1934
27. Rejman Antoni 1939 27. Nikodem Edward 1937 27. Muzia Józef 1937
28. Rusinek Józef 1939 kl. 2b wychowawca: Kazimiera Opałka 28. Müller Mieczysław 1936
29. Słupek Antoni 1939 1. Bejster Antoni 1938 29. Natoński Stanisław 1934
30. Słupek Józef 1937 2. Buszta Franciszek 1935 30. Niemiec Kazimierz 1937
31. Słupek Franciszek 1938 3. Decowski Emil 1934 31. Nicpoń Czesław 1936
32. Starzewski Bronisław 1938 4. Drzewicki Stanisław 1937 32. Nicpoń Władysław 1937
33. Stopyra Józef 1939 5. Filip Jan 1938 33. Pasionek Janusz 1937
34. Tkacz Mieczysław 1938 6. Fus Stanisław 1937 34. Pawlik Józef 1937
35. Witek Augustyn 1933 7. Guzy Władysław 1937 35. Piechuta Tadeusz 1936

36.

Wróblewski Andrzej 1939 8. Janusz Wiesław 1937 36. Płoszaj Kazimierz 1937
37. Wałczyk Stanisław 1938 9. Karakuła Mieczysław 1937 37. Polak Kazimierz 1937
38.

Walawender Józef        

1938 10. Kiryk Tadeusz 1934 38. Rejman Józef 1936
39. Bełz Ignacy 1935 11. Kuras Józef 1937 39. Rogowski Edward 1936
40. Cierpisz Stanisław 1939 12. Kus Bolesław 1936 40.

Russer Andrzej

1936
      13. Klimczyński Jan 1937 41. Sierzęga Władysław 1935
      14. Krzanik Kazimierz 1937 42. Suszek Zdzisław 1935
      15. Lic Kazimierz 1937 43. Szczerba Stanisław 1937
      16. Lic Stanisław 1936 44. Witek Bolesław 1937
      17. Mach Andrzej 1937 45. Witek Kazimierz s. Adolfa 1932
      18. Mach Andrzej 1938 46. Witek Kazimierz s. Jana 1935
      19. Mach Stanisław 1938 47. Witek Stanisław 1936
      20. Makówka Józef 1936 48. Tokarz Antoni 1936
      21. Nykiel Edward 1938 49. Żaba Antoni 1937
      22. Opałka Jerzy 1938 50. Urban Jan 1936
      23. Opałka Władysław 1935 51. Cisek Tadeusz 1936
      24. Piekarz Stanisław 1936 52. Lorenc Józef 1934
      25. Urban Franciszek 1936      
      26. Wal Jan 1938      
      27. Cisek Stanisław 1934      
                 

ROK SZKOLNY 1945/1946

szkoła siedmioletnia żeńska

 

KLASA 6  w trakcie opracowywania

KLASA 7

wychowawca: wychowawca: Marcela Jarosz

NR

NAZWISKO I IMIĘ

R. URODZ.

NR

NAZWISKO I IMIĘ

UWAGI*

1.

   

1.

Bzdek Stefania c. Andrzeja A

2.

   

2.

Bzdek Stefania c. Jana A

3.

   

3.

Chmura Aniela A

4.

   

4.

Fus Stefania A

5.

   

5.

Giża Helena A

6.

   

6.

Hałas Helena A

7.

   

7.

Klimek Zofia A

8.

   

8.

Krzyżak Helena A

9.

   

9.

Kiełbasa Eleonora A

10.

   

10.

Leja Helena A

11.

   

11.

Markiel Helena 1945

12.

   

12.

Mach Helena A

13.

   

13.

Młynek Magdalena A

14.

   

14.

Moskal Albina A

15.

   

15.

Mach Bronisława A

16.

   

16.

Pawlik Władysława A

17.

   

17.

Opałka Janina 1946

18.

   

18.

Rogowska Zofia A

19.

   

19.

Rupar Maria A

20.

   

20.

Słomiana Łucja A

21.

   

21.

Katarzyna Trojnar A
22.    

22.

Urban Helena 1946
23.     23. Wawrzaszek Zofia A
24.     24. Wnęk Zofia A
25.     25 Wołczyk Janina A
26.     26. Żaba Łucja A
27.     27. Źrałka Helena A
28.     28.    
29.     29.    
30.     30.    
31.     31.    
32.     32.    
33.     33.    
34.     34.    
35.     35.    
36.     36.    
37.     37.    
38.     38.    
* A - absolwent, N - nieklasyfikowana, lub rok opuszczenia szkoły.