ROK SZKOLNY 1924/1925

Szkoła Powszechna 7-klasowa mieszana w Żołyni mieście

 

brak arkuszy ocen, dane z dzienników lekcyjnych

 

KLASA 6 KLASA 7

gospodyni klasy: Eleonora Foltman

gospodyni klasy: Wanda Perlak

NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ. NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ.
1. Birnbach Ryfka c. Lewiego b. danych 1. Burda Paweł 1911
2. Cisek Józefa c. Tytusa 1912 2. Cebula Alojzy 1913
3. Decowska Sabina c. Józefa b. danych 3. Cisek Stanisław b. danych
4. Dziurzyńska Adela c. Pawła 1919 4. Dobrzański Władysław b. danych
5. Dziurzyńska Helena c. Ignacego b. danych 5. Drzewicki Jan 1910
6. Dreiband Amelia c. Simona 1912 6. Dziurzyński Michał 1911
7. Hojzler Bronisława 1913 7. Dobrzański Roman b. danych
8. Lieblich Roza 1913 8. Szachalski Władysław 1907
9. Lieblich Berta b. danych 9. Soński Gustaw 1911
10. Meller Chana b. danych 10. Starzyński Mieczysław 1911
11. Maczka Stanisława b. danych 11. Szuberla Bolesław 1908
12. Opałka Otylia b. danych 12. Wawro Stanisław 1911
13. Perlmutter Maia b. danych 13. Witek Roman 1908
14. Rutowska Maria b. danych 14. Wróbel Franciszek 1910
15. Rakoczy Michalina b. danych 15. Zorzakiewicz Henryk 1910
16. Tokarz Józefa b. danych 16. Burda Stanisława 1910
17. Sturm Regina c. Izaaka b. danych 17. Birnbach Tauba 1910
18. Cisek Stanisław b. danych 18. Babiarz Helena 1911
19. Decowski Leon s. Antoniego b. danych 19. Bejster Eleonora 1911
20. Jockel Götzel s. Leiba 1912 20. Cisek Julia 1910
21. Kus Kazimierz s. Macieja 1913 21. Cierpisz Stefania 1911
22. Lic Antoni b. danych 22. Dreiband Chana 1910
23. Lic Eugeniusz b. danych 23. Dziurzyńska Janina 1911
24. Olszewski Roman b. danych 24. Fledel Estera 1910
25. Pelc August 1912 25. Hefner Helena 1912
26. Witek Mieczysław b. danych 26. Kanon Sima 1910
27. Wusaty Mieczysław (greko-kat.) b. danych 27. Konieczna Zofia 1911
28. Wróblewski Adam b. danych 28. Lic Maria b. danych
29. Leja Jan s. Jakuba 1914 29. Marcinek Maria 1911
      30. Marder Gitla 1911
      31. Sturm Chana 1910
      32. Tereszczyn Janina 1912
      33. Winkenlfeld Salomea 1910
      34. Wróbel Weronika 1913
      35. Sauer Freida b. danych
      36. Horowitz Rachela 1910
      37. Sturm Estera 1912
      38. Hanus Maria 1911
           

 

KLASA 4 KLASA 5

gospodarz klasy: .........................

gospodarz klasy: Ignacy Drzewicki

NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ. NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ.
1. Both Chana 1912 1. Aschkenazy Jenta 1913
2. Jockel Roza 1910 2. Both Berta 1910
3. Rosiner Gizela 1913 3. Bartnik Maria ur. w  Brzózie Stadn. 1912
4. Marder Ryfka 1914 4. Chruściel Marcela ur. w Gwizdowie b. danych
5. MarderScheindla 1912 5. Cisek Genowefa 1914
6. Faust Regina 1912 6. Decowska Marcela 1914
7. Dreiband Nusem 1913 7. Dziurzyńska Helena 1912
8. Dziurzyńska Kazimiera 1913 8. Fleszar Józefa 1912
9. Opałka Jadwiga 1914 9. Fleszar Stanisława b. danych
10. Perlmutter Feiga b. danych 10. Frankl Sabina 1912
11. Decowski Stanisław 1915 11. Fus Barbara 1913
12. Cisek Adam 1913 12. Kornreich Małka ur. w Nowym Sączu b. danych
13. Karpf Itla 1913 13. Krumpenholtz Roza 1912
14. Burda Józef 1915 14. Kwiatek Emilia 1912
15. Kochman Antoni 1914 15. Leja Klara 1913
16. Brill Salcia 1914 16. Marder Feiga b. danych
17. Ziaja Maria B. Danych 17. Naróg Maria 1913
18. Opałka Helena 1915 18. Orbach Maria 1914
19. Dziurzyńska Stanisława 1914 19. Perlak Joanna b. danych
20. Marder Idel 1911 20. Rubin Paula b. danych
21. Marder Götzel 1912 21. Satler Sabina b. danych
22. Rubin Feiga 1913 22. Strzelecka Klara ur. w  Brzózie Stadn. b. danych
23. Jockel Tyla 1912 23. Teitler Elżbieta 1911
24. Pszona Zofia 1914 24. Tołpa Anna 1912
25. Pszona Antoni 1912 25. Apfelbaum Samuel 1913
26. Sarzyńska Łucja 1914 26. Bartnik Michał ur. w  Brzózie Stadn. 1913
27. Piotrowski Zbigniew 1913 27. Cierpisz Tadeusz 1912
28. Wal Franciszek 1913 28.

Czado Ignacy

1913
29. Szuberla Stanisław 1914 29. Dąbrowski Henryk s. Franciszka b. danych
30. Dziurzyńska Władysława 1915 30. Decowski Edward 1913
31. Kochmańska Kazimiera 1913 31. Decowski Wilhelm 1914
32. Sierzęga Marta 1916 32. Dobrzański Bronisław 1912
33. Sroczyk Stefania 1915 33. Dziurzyński Rudolf 1913
34. Tokarz Tadeusz 1913 34. Drzewicki Kazimierz 1911
35. Cisek Jan 1914 35. Fledel Ozias 1912
36. Decowska Stefania b. danych 36. Hanus Tomasz b. danych
37. Burda Irena 1913 37. Kosior Piotr 1913
38.

Ofentier Simon

1913 38. Krauz Mieczysław 1913
39. Baumwurzel Klara 1914 39. Kwiatek Jan b. danych
40. Baumwurzel Jakub b. danych 40. Leja Kazimierz 1914
41. Opałka Stanisław 1911 41. Rutowski Roman 1912
42. Opałka Józef b. danych 42. Sauer Izaak 1911
43. Fus Antoni b. danych 43. Słomiany Józef 1910
44. Krzyżak Stanisław 1913 44. Świątoniowski Franciszek 1914
45. Buszta Józefa 1914 45. Szpilka Józef 1913
46. Cisek Stefania 1912 46. Szura Stanisław b. danych
47. Dziurzyński Stanisław b. danych 47. Walawender Władysław b. danych
48. Safianowska Henryka b. danych 48. Wusaty Leopold b. danych
49. Antosz Zofia b. danych 49. Dziurzyński Antoni 1910
      50. Wróblewski Bolesław 1911
      51. Cisek Karol s. Jana b. danych
           

 

 

KLASA 1 KLASA 2 KLASA 3

gospodyni klasy: Elżbieta Rutowska

gospodyni klasy: Marcela Jarosz.

gospodyni klasy: Stanisława Trojnacka

NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ. NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ. NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ.
1. Both Cyla 1918 1. Cisek Michalina 1915 1. Antosz Karolina 1915
2. Berner Gizela 1917 2. Dulemba Elżbieta 1917 2. Berner Zajka 1913
3. Cisek Franciszka 1917 3. Dziurzyńska Janina 1916 3. Bratspiess Ida 1914
4. Decowska Anna 1917 4. Goldman Beila 1916 4. Cierpisz Irena 1915
5. Decowska Stanisława 1918 5. Dziurzyńska Teofila 1912 5. Cisek Łucja 1913
6. Dulemba Bogumiła 1918 6. Henfeld Klara 1913 6. Decowska Franciszka 1915
7. Dzitkowska Maria 1918 7. Jockel Sara 1916 7. Grünberg Zajka 1914
8. Fus Klara 1918 8. Kochmańska Helena 1915 8. Henfeld Tauba 1912
9. Hellman Regina 1918 9. Kösten Sara 1915 9. Krauz Maria 1916
10. Kanon Berta 1818 10. Lampin Rachela 1917 10. Krzyżak Eugenia 1916
11. Kątnik Władysława 1918 11. Łączyńska Wanda 1917 11. Leja Maria 1915
12. Kuras Anna 1918 12. Opałka Jadwiga b. danych 12. Löwenbraum Cyla 1914
13. Młynek Maria 1918 13. Sauer Sabina 1917 13. Marcinek Zofia 1915
14. Nicpoń Wiktoria 1918 14. Sroczyk Maria 1917 14. Marelen Maria 1914
15. Ofentier Sala 1918 15. Starzyńska Genowefa 1916 15. Olszewska Janina 1915
16. Starzyńska Stanisława 1918 16. Szpilka Maria b. danych 16. Rubin Regina 1915
17. Sierzęga Zyta 1917 17. Baumwurzel Leib 1917 17. Sauer Roza 1914
18. Brill Naftali 1917 18. Cisek Antoni 1916 18. Schermans Frieda 1914
19. Cisek Kazimierz 1918 19. Cisek Stanisław 1914 19. Teitler Jenta 1914
20. Cisek Józef 1918 20. Cisek Władysław b. danych 20. Wal Regina 1916
21. Cisek Stanisław 1918 21. Decowski Tadeusz 1917 21. Birnbach Chaim 1913
22. Cierpisz Andrzej 1917 22. Drzewicki Karol 1915 22. Buchsbaum Dawid 1913
23. Dziurzyński Szczepan 1917 23. Fledel Abracham 1916 23. Brill Wolf 1910
24. Dulemba Jan 1919 24. Foltman Stanisław 1918 24. Cisek Jan 1913
25. Kochman Henryk 1918 25. Fus Franciszek 1916 25. Cisek Adam s. Jana b. danych
26. Karpf Chaim 1917 26. Kochmański Adam 1917 26. Cisek Antoni 1916
27. Krzyżak Marian 1918 27. Kornreich Chaskel 1913 27. Dziurzyński Roman 1916
28. Rutowski Czesław 1918 28. Krzyżak Władysław b. danych 28. Fus Jan 1915
29. Sturm Leon 1916 29. Marder Hersch 1914 29. Lic Włodzimierz 1913
30. Wal Antoni 1918 30. Rutowski Bolesław 1916 30. Krauz Władysław 1917
31. Opałka Marcela c. Wiktorii b. danych 31. Rutowski Roman 1914 31. Magenheim Abracham 1914
32. Kowalczyk Maria b. danych 32. Satler Joel 1914 32. Marcinek Henryk 1915
33. Stopyra Stefania c. Marii b. danych 33. Tokarz Kazimierz s. Marceli b. danych 33. Nicpoń Stanisław 1914
34. Fus Adam 1918 34. Weissman Beniamin 1913 34. Nicpoń Antoni 1914
35. Decowski Gustaw 1913 35. Żaba Bronisław b. danych 35. Opałka Roman 1914
      36. Kowalczyk Bronisław 1915 36. Perlmuter Mozes 1912
      37. Pszona Janina 1915 37. Szpilka Jan 1914
 

 

        38. Marder Jozua b. danych
            39. Krzyżak Władysław b. danych
            40. Kramer Lipa b. danych