ROK SZKOLNY 1915/1916

Szkoła 5-klasowa mieszana w Żołyni mieście

 

brak arkuszy ocen - dane z dzienników lekcyjnych

 

KLASA 2 chłopców KLASA 2 dziewcząt KLASA 5

wychowawca: ...........................

wychowawca: ..........................

gospodyni klasy: Jadwiga Bieniasz

NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ. NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ. NR NAZWISKO I IMIĘ R. URODZ.
1. Dąbrowski Franciszek 1909 1. Adler Feiga b. danych 1. Cisek Jan 1904
2. Aschenazy Markus b. danych 2. Bester Salomea
ur. w Białobrzegach,op. Anna Gulaj
1910 2. Decowski Franciszek b. danych
3. Pinkas Banda b. danych 3. Birnbach Tauba b. danych 3. Dobrzański Stanisław 1901
4. Cierpisz Roman 1910 4. Burda Stanisława 1910 4. Dziurzyński Wiktor 1903
5. Cisek Emil 1910 5. Cisek Czesława 1908 5. Jockel Mozes 1901
6. Cisek Stanisław 1909 6. Cisek Albina b. danych 6. Marder Chaskel 1902
7. Dąbrowski Antoni 1910 7. Cisek Julia 1910 7. Schmied Berl 1903
8. Decowski Aleksander 1910 8. Cisek Janina 1908 8. Walawender Stefan 1903
9. Dobrzański Władysław 1909 9. Duda Zofia 1908 9. Rakoczy Alfred b. danych
10. Drzewicki Leon 1910 10. Drzewicka Łucja c. Stanisława 1909 10. Körper Jakub 1902
11. Dreiband Dawid 1908 11. Drzewicka Łucja c. Wincentego 1909 11. Dziurzyński Zygmunt 1901
12. Dziurzyński Henryk 1909 12. Dziurzyńska Maria b. danych 12. Fus Piotr 1902
13. Dziurzyński Szczepan 1910 13. Fleszar Elżbieta 1905 13. Foltman Michał 1902
14. Fledel Beniamin 1908 14. Horowitz Ruchla b. danych 14. Rauch Lieber 1902
15. Foltman Konstanty b. danych 15. Hefner Berta b. danych 15. Haftel Chaim
ur. w Korniaktowie
1903
16. Goldblatt Aron b. danych 16. Jeżańska Helena 1910 16. Krempa Marian b. danych
17. Grünberg Mechel b. danych 17. Jockel Feiga b. danych 17. Lieblich Wilhelm 1904
18. Hofstäter Wolf b. danych 18. Kanon Hinka 1908 18. Sonntag Szymon 1902
19. Jockel Mozes b. danych 19. Krumpenholz Chana 1910      
20. Kanon Hersch b. danych 20. Kochmańska Kunegunda b. danych      
21. Krzyżak Stanisław 1910 21. Lic Bronisława 1908      
22. Krzyżak Władysław b. danych 22. Lipel Debora b. danych      
23. Kwiatek Mieczysław 1909 23. Leja Salomea b. danych      
24. Lic Tadeusz 1907 24. Marcinek Genowefa b. danych      
25. Lieblich Zygmunt 1909 25. Panek Helena b. danych      
26. Lielien Lejzor b. danych 26. Panek Wiktoria 1904      
27. Marder Abracham 1908 27. Rakoczy Salomea 1910      
28. Marder Baruch 1909 28. Rutowska Genowefa 1910      
29. Marder Samuel b. danych 29. Serafin Julia 1908      
30. Mach Józef 1909 30. Dab Schneidla b. danych      
31. Ofentierl Beniamin b. danych 31. Feitler Feiga 1906      
32. Opałka Hilary 1906            
33. Opałka Stanisław 1909            
34. Ostrowski Edward 1908            
35. Opałka Eugeniusz 1908            

36.

Perlmutter Izrael b. danych            
37. Rutowski Franciszek 1910            
38.

Sroczyk Jan

1909            
39. Schachter Salomon 1906            
40. Stempel Feiwel 1908        

 

 
41. Starzeński Józef 1909            
42. Szuberla Bolesław 1908            
43. Wal Gustaw 1909            
44. Witek Roman 1908            
45. Zarzakiewicz Bronisław 1904            
46. Zarzakiewicz Henryk 1910            
47. Cisek Augustyn b. danych            
48. Stein Jakub b. danych