e-mail: sekretariat@sp1zolynia.plORGANY STATUTOWE
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

NASZA SZKOŁA
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Absolwenci
Świetlica
Biblioteka
Galeria zdjęć
Uroczystość 200-lecia szkoły
Projekt UE

INFORMACJE
Aktualności
Plan lekcji
Koła zainteresowań
Kryteria oceniania
Dokumentacja szkoły
Podręczniki
Rekrutacja
Ogólne warunki ubezp.
Szczegółowe warunki ubezp.
Materiały dydaktyczne
Informacje dla uczniów
Informacje dla nauczycieli
Konkursy

NASI UCZNIOWIE
Klasa I A
Klasa I B
Klasa II A
Klasa II B
Klasa III
Klasa IV A
Klasa IV B
Klasa IV C
Klasa V A
Klasa V B
Klasa V C
Klasa VI A
Klasa VI B
Klasa VII A
Klasa VII B
Klasa VIII A
Klasa VIII B


Strona główna


KLASA VIII A


8a


Wychowawca klasy

mgr Joanna Pac

Samorząd klasowy

Przewodniczący: MICHAŁ JUCHA

Z-ca przewodniczącego: ANIELA NIEMIEC

Skarbnik: FILIP WĘGRZYN

Sekretarz: ZUZANNA DZIURZYŃSKA

CZAS LEKCYJNY
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25

DNI WOLNE
Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2018 - 01.01.2019
Ferie zimowe
11 - 24.02.2019
Wiosenna przerwa świąteczna
18 - 23.04.2019
Egzamin ósmoklasisty
15.04.2019 - J. polski
16.04.2019 - Matematyka
17.04.2019 - J. angielski
Zakończenie roku szkolnego
21.06.2019
Dni wolne od zajęć dydakty.
15.10.2019
02.11.2019
29.04.2019
30.04.2019
02.05.2019

PRZYWOZY SZKOLNE
Brzóza Stadnicka - 710
Kopanie - 715
Opaleniska - 710
Smolarzyny - 715
Zakącie - 725, 735
Zmysłówka SP - 713
Żołynia Dolna - 735

ODWOZY SZKOLNE
Brzóza Stadnicka - 1340, 1450
Opaleniska, Kopanie - 1435
Smolarzyny - 1340, 1435
Zakącie SP - 1340
Zakącie - 1435
Zmysłówka SP - 1350
Żołynia Dolna - 1340, 1435

ARCHIWUM
Podsumowanie sportowe
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016
Rok 2016/2017
Rok 2017/2018

KONTAKT
Adres: 37 - 110 Żołynia
ul. Mickiewicza 59
Tel.: 017 22 43 012
e-mail: sekretariat@sp1zolynia.pl

Copyright: J. Sobuś