Szko豉 podstawowa nr 1

e-mail: sekretariat@sp1zolynia.pltel. (17)2243012

Organy statusowe

Nasza szko豉

Informacje

Nasi uczniowie

Archiwum

e-mailWszelkie propozycje i uwagi dotycz鉍e pracy naszej szko造 prosimy przesy豉 na adres e-mail szko造.

wietlica                Biblioteka


Z 篡cia szko造


wi皻o Szko造
Dzie Patrona - w. Jana Kantego

Uroczysto odb璠zie si dnia 20 padziernika 2017 r. o godz. 9:45 w budynku szko造 przy ul. Mickiewicza 59.

Przebieg uroczystoci:

9:45 - Cz artystyczna w wykonaniu uczni闚 klas pi靖ych;

11:00 - Msza wi皻a w Kociele parafialnym;


Przywozy: 8:30 - Zmys堯wka - Kopanie - Zak鉍ie
                            9:10 - Smolarzyny - ul. Bia這brzeska

Odwozy: od godz. 12:30 w ustalonej kolejnociZ okazji obchod闚 dnia patrona szko造. Uczniowie poszczeg鏊nych klas mieli za zadanie przygotow prac plastyczn przedstawiaj鉍 wizerunek w. Jana Kantego. Nast瘼nie z wybranych prac zosta豉 stworzona wystawa.Pr鏏na Ewakuacja Szko造

Dnia 17 padziernika w naszej szkole odby豉 si pr鏏na ewakuacja. G堯wnym celem przeprowadzonych 獞icze by這 zapoznanie uczni闚 i pracownik闚 szko造 z praktycznym zastosowaniem procedur dotycz鉍ych zachowania si w przypadku wybuchu po瘸ru lub powstania innego zagro瞠nia dla 篡cia i zdrowia.
Dok豉dnie o godzinie 11 po us造szeniu sygna逝 alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowuj鉍 wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym "Procedura ewakuacji" przedostali si drogami ewakuacyjnymi do punktu zbi鏎ki, kt鏎ym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele z這篡li meldunek dyrektorowi szko造, o tym, 瞠 wszyscy bezpiecznie opucili szko喚 i hal.
Po przeprowadzeniu kontroli budynku Dyrektor szko造, odwo豉 alarm i uczniowie wr鏂ili na lekcje.
Ewakuacja przebiega豉 sprawnie i bez paniki.W PODZI艼OWANIU ZA NAUK

Zawsze jeste obok nas
w smutku i w chwilach radoci.
Bez Ciebie trudno by這by zrozumie,
ile nauka da nam w przysz這ci.

Niech dzisiaj s這wo - dzi瘯uj-
w potoku s堯w b璠zie najwa積iejsze.
Przyjmij je od nas w podzi璚e
za trud, cierpliwo i serce.


Rozstrzygni璚ie konkursu "Karta dla nauczyciela".

ZWYCI佖CAMI KONKURSU ZOSTALI:

KLASY I - III

KINGA BURDA - KL. 1B
ALEKSANDRA FILIP - KL. 3A

                            

KLASY IV - VII

WIKTORIA GUT - KL. 4A
DARIA WITEK - KL. 4B


Dbaj鉍 o zdrowie naszych uczni闚, bierzemy udzia w programie
"Owoce i mleko w szkole".

Ka盥e dziecko obj皻e Programem "Mleko dla Szk馧" ma mo磧iwo codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka wie瞠go (pasteryzowanego) o najwy窺zej jakoci.

Uczniom klas I-V udost瘼nia si 2,3 razy w tygodniu wie瞠 owoce i warzywa (przygotowane do bezporedniego spo篡cia, wystarczaj鉍o rozwini皻e, dojrza貫, zdrowe) oraz soki.


SAMORZ主 UCZNIOWSKI OGxSZA KONKURS
NA

Najciekawsz prac
wykonan
technik origami.


Prace nale篡 sk豉da opiekunom SU do 17 padziernika.
Zach璚amy do udzia逝 w konkursie.


Samorz鉅 Uczniowski z okazji Dnia Ch這paka
mianuje

Dzie 29 wrzenia
Dniem muszki

Ka盥y ch這pak, kt鏎y przyjdzie do szko造 w gotowej lub samodzielnie wykonanej muszce otrzyma s這dki upominek i uwag pozytywn.

Zach璚amy do wsp鏊nej zabawy !!!
27 WRZESIE (RODA)

OD 16:00-18:00 KLASY 1-3 - WST襾 1 Z

OD 17:30-20:30 KLASY 4-7 - WST襾 1 Z

DYSKOTEK PROWADZI SAMORZ主 UCZNIOWSKI

ZAPRASZAMY SERDECZNIE I 玆CZYMY MIΒJ ZABAWY !!!


Wasze pomys造, Wasze sugestie, Wasze oczekiwania

Od rody 20 wrzenia przez najbli窺ze dwa tygodnie wrzucajcie kartki ze swoimi propozycjami do specjalnie przygotowanej skrzynki.

Ciekawe i realne do zrealizowania pomys造, Samorz鉅 Uczniowski b璠zie stara si wcieli w 篡cie szko造.


KONKURS
"Kartka dla Nauczyciela"

 1. Warunki uczestnictwa:
  • Kartka musi zawiera 篡czenia lub kr鏒ki wierszyk;
  • Kartka wykonana musi by samodzielnie;
  • Technika, kszta速 i rozmiar dowolny.
 2. Prac nale篡 dostarczy do opiekun闚 samorz鉅u do dnia 06.10.2017.
 3. Wyniki konkursu oraz nagrody podane zostan do 20.10.2017.

Zach璚amy do udzia逝 w konkursie !!!


14 WRZENIA UCZNIOWIE ZDECYDOWALI
KTO B犵ZIE ICH REPREZENTOWA W TYM ROKU SZKOLNYM.

Oto nasz nowy samorz鉅:

Przewodnicz鉍y: Patryk Cyburt kl. VI b

Zast瘼ca przewodnicz鉍ego: Magdalena Nicpo kl. V b

Sekretarz: Gabriela Bechta kl. VII b

Skarbnik: Weronika Urban kl. VI a


Wspom騜 akcj ochrony naturalnych p逝c Ziemi!

Zbieraj makulatur i zdobywaj punkty!

Je瞠li na twoich p馧kach zalegaj niepotrzebne gazety, kser闚ki, zapisane zeszyty, nie czekaj. Razem z nami zacznij segregowa mieci.

Od dnia 18.09 - 01.10.2017 r. rozpoczynamy zbi鏎k makulatury.

Makulatur nale篡 starannie zapakowa: zwi頊a sznurkiem, oklei tam lub zapakowa do niewielkich karton闚, podpisa i sk豉da u opiekunek samorz鉅u.


Samorz鉅 Uczniowski og豉sza konkurs na

MISTRZA FREKWENCJI

Osoby, kt鏎e zdob璠 100% frekwencj w ka盥ym semestrze otrzymaj 25 pkt. dodatnich.

POWODZENIA !!!


Samorz鉅 Uczniowski og豉sza konkurs

MEGA MISTRZ SZKOLNY

Ucze, kt鏎y uzyska najwy窺z redni przedmiotow na zako鎍zenie roku szkolnego otrzyma wyr騜nienie i nagrod rzeczow!!!

Wszystkim uczniom 篡czymy powodzenia!!!


WYWIAD紟KA
odb璠zie si dnia 12 wrzenia o godz. 17:00
Wszystkich rodzic闚 serdecznie zapraszamy!


GRA W SZACHY

Od dnia 7 wrzenia w ka盥y czwartek w godzinach
15:00 - 17:15 prowadzone zostan zaj璚ia nauki gry w szachy.

Wszystkich ch皻nych uczni闚 serdecznie zapraszamy!


OGΜSZENIE

Gminny Orodek Pomocy Spo貫cznej w 皋造ni zwraca si do zainteresowanych o sk豉danie wniosk闚 na do篡wianie dzieci w szkole w roku szkolnym 2017/2018.

  Do wniosku nale篡 do章czy nast瘼uj鉍e dokumenty:
 • Zawiadczenie o wynagrodzeniu "netto" za miesi鉍 poprzedzaj鉍y z這瞠nie wniosku.
 • Zawiadczenie o wielkoci ha przeliczeniowych (nakaz p豉tniczy za 2017 r.).
 • Odcinki rent, emerytur i inne dokumenty maj鉍e wp造w na przyznanie widczenia.

W szko豉ch wydawane b璠 gor鉍e posi趾i jednodaniowe.

Kierownik GOPS 皋造nia     


Zg這szenia uczni闚 na wietlic szkoln przyjmowane s do dnia 8 wrzenia. Prosimy o zapoznanie si z regulaminem wietlicy.

Regulamin wietlicy >>>     

Karta zapisu dziecka do wietlicy >>>     


Prosz o zapoznanie si z projektem WSO (wewn靖rzszkolnego systemu oceniania) i statutem szko造 oraz przekazanie ewentualnych uwag.

>>> Propozycja Statutu <<<

>>> Propozycja WSO <<<


Podr璚zniki i zeszyty 獞icze zostan zakupione przez szko喚 w ramach dotacji rz鉅owej.


Serdecznie zapraszamy na Msz wi皻 rozpoczynaj鉍 rok szkolny 2017/2018, kt鏎a odb璠zie si 4 wrzenia o godz. 8:00. Bezporednio po Mszy wi皻ej w szkole odb璠 si spotkania z wychowawcami klas.


Rozk豉d jazdy autobus闚 szkolnych

  Przywozy: Pn-Pt
 • Brz霩a Stadnicka 710
 • Opaleniska 710
 • Zmys堯wka SP 713
 • Kopanie 715
 • Smolarzyny 715
 • Zak鉍ie 725
 • Zak鉍ie 735
 • 皋造nia Dolna 735
  Odwozy: Pn-PT
 • Brz霩a Stadnicka 1340
 • Brz霩a Stadnicka 1450
 • Opaleniska,
  Kopanie 1435
 • Zmys堯wka SP 1350
 • Smolarzyny 1340
 • Smolarzyny 1435
 • Zak鉍ie SP 1340
 • Zak鉍ie 1435
 • 皋造nia Dolna 1340
 • 皋造nia Dolna 1435

Czas lekcyjny

8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25

Przerwy w roku szkolnym

 • Zimowa przerwa wi靖eczna
  23.12.2017 - 01.01.2018
 • Ferie zimowe
  29.01 - 11.02.2018
 • Wiosenna przerwa wi靖eczna
  30.03 - 04.04.2018
 • Zako鎍zenie roku szkolnego
  22.06.2018
 • Dni wolne od zaj耩 dydakty.
  20.10.2017
  31.04.2018
  02.05.2018
  04.05.2018
  01.06.2018

Nasza 皋造nia

皋造nia

Copyright: J. Sobu